Przejdź do treści
Strona główna » BLOG HISZPAŃSKI » TIEMPO ATMOSFÉRICO, lekcja hiszpańskiego

TIEMPO ATMOSFÉRICO, lekcja hiszpańskiego

TIEMPO ATMOSFÉRICO VOCABULARIO

Zapoznaj się ze słówkami pogodowymi po hiszpańsku.

MEMORIZA LAS PALABRAS

Do każdego obrazka znajdź jego nazwę po hiszpańsku.

Wideo po hiszpańsku - pogoda

Zabierz się ze mną w podróż ...

TIEMPO ATMOSFÉRICO POLONIA Y ARGENTINA

Posłuchaj  przygotowanego tekstu po hiszpańsku o pogodzie w Polsce i w Argentynie. Jeżeli masz problemy z rozumieniem ze słuchu, możesz wspomóc się transkrypcją.

Hiszpański quiz pogodowy

Zaznacz co jest na zdjęciu. Sprawdź czy znasz te hiszpańskie słowa związane z pogodą.

Lekcja hiszpańskiego do druku PDF

👉🏻Lekcja zawiera płatny dodatek. Podoba ją Ci się nasze materiały? Możesz nas wesprzeć, abyśmy mogli dalej tworzyć dla Ciebie. ❤️

1. Clima atlántico: este clima se extiende al norte y noroeste de la península, desde los Pirineos hasta Galicia. Se caracteriza por una abundancia de precipitaciones, que suele superar los 1000 mm, y se distribuye regularmente a lo largo del año. Por eso, el paisaje es muy verde. Las temperaturas suelen ser suaves debido a la proximidad al mar: en invierno oscilan entre los 12 ° C y los 15 ° C, y en verano entre los 20 y 25 ° C. Las ciudades representativas son San Sebastián, Gijón, Santander, Foz, Vigo y Oviedo. En cualquier caso, y precisamente por tratarse de ciudades mayoritariamente costeras, la humedad tiende a intensificar las temperaturas máximas y mínimas, especialmente en el sur de Galicia. Se ha alcanzado la temperatura de 52 ° C en la ciudad de Vigo (ola de calor de julio de 2013).

1.Klimat atlantycki: ten klimat rozciąga się na północ i północny zachód półwyspu, od Pirenejów po Galicję. Charakteryzuje się obfitością opadów, które zwykle przekraczają 1000 mm, rozprowadzanych regularnie w ciągu roku. Z tego powodu krajobraz jest bardzo zielony. Temperatury są zazwyczaj łagodne ze względu na bliskość morza: zimą wahają się od 12°C do 15°C, a latem od 20 do 25°C. Reprezentatywne miasta to San Sebastián, Gijón, Santander, Foz, Vigo czy Oviedo. W każdym razie, a właśnie dlatego, że są to głównie miasta nadmorskie, wilgotność ma tendencję do intensyfikacji minimalnych i maksymalnych temperatur, szczególnie w południowej Galicji. W mieście Vigo osiągnięto temperaturę 52°C (fala upałów z lipca 2013 r.).

2. Clima mediterráneo: este clima es el que domina España ya que se extiende a lo largo de toda la costa mediterránea, el interior de la península y el archipiélago balear. Sin embargo, existen diferencias significativas entre unas áreas y otras, dando lugar a tres subdivisiones:
Clima mediterráneo típico: cubre la mayor parte de la costa del mismo nombre, algunas zonas del interior, Ceuta, Melilla y Baleares. Las lluvias son irregulares y se concentran especialmente en otoño y primavera. Los inviernos son cortos y suaves y los veranos largos y calurosos. La temperatura media anual se sitúa entre los 15 ° C y 18 ° C.

2.Klimat śródziemnomorski: ten klimat jest tym, który dominuje w Hiszpanii, ponieważ rozciąga się wzdłuż całego wybrzeża Morza Śródziemnego, wnętrza półwyspu i archipelagu Balearów. Istnieją jednak znaczne różnice między niektórymi obszarami a innymi, co powoduje powstanie trzech podpodziałów:
Typowy klimat śródziemnomorski: obejmuje większość wybrzeża o tej samej nazwie, niektóre obszary śródlądowe, Ceutę, Melillę i Baleary. Deszcze są nieregularne i są szczególnie skoncentrowane jesienią i wiosną. Zimy są krótkie i łagodne, a lata długie i gorące. Średnia roczna temperatura wynosi od 15°C do 18°C.  

3. Clima subtropical húmedo: caracterizado por altas temperaturas durante todo el año y lluvias variables y abundantes. Ocurre en el norte de islas más montañosas, donde se retiene la humedad de los vientos alisios.

3.Klimat subtropikalny wilgotny: charakteryzuje się wysokimi temperaturami przez cały rok oraz zmiennymi i obfitymi opadami. Występuje na północy bardziej górzystych wysp, gdzie zatrzymywana jest wilgoć z pasatów.

4. Clima de montaña: se da en grandes sistemas montañosos como el Pirineo, el Sistema Central, el Sistema Ibérico, la Cordillera Penibética y la Cordillera Cantábrica. Los inviernos son muy fríos y los veranos son fríos. A medida que aumenta la altitud, las precipitaciones son muy intensas y generalmente se presentan en forma de nieve. Las laderas de las montañas que miran al norte son más frescas.

4.Klimat górski: występuje w wielkich systemach górskich, takich jak Pireneje, System Centralny, System Iberyjski, pasmo górskie Penibetic i pasmo górskie Kantabrii. Zimy są bardzo zimne, a lata chłodne. Wraz ze wzrostem wysokości opady są bardzo obfite i generalnie występują w postaci śniegu. Zbocza gór skierowane na północ są chłodniejsze.

CIEKAWOSTKA

Clima subtropical: este clima se encuentra únicamente en el archipiélago canario. Se caracteriza por vientos alisios (viento constante, cálido, moderado). Las temperaturas son altas durante todo el año, con un promedio de 22 ° C a 28 ° C, y las lluvias pueden ser fuertes o raras según la zona. Por este motivo, en Canarias no existen ríos y se forman arroyos cuando llueve.

Klimat podzwrotnikowy: ten klimat występuje tylko na archipelagu kanaryjskim . Charakteryzuje się występowaniem pasatów(stały, ciepły wiatr o umiarkowanej sile ). Temperatury są wysokie przez cały rok, średnio od 22°C do 28°C, a opady mogą być obfite lub rzadkie, w zależności od obszaru. Z tego powodu na Wyspach Kanaryjskich nie ma rzek, a gdy pada deszcz, tworzą się potoki.

Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments