Przejdź do treści
Strona główna » BLOG HISZPAŃSKI » EL SUSTANTIVO – hiszpański rzeczownik

EL SUSTANTIVO – hiszpański rzeczownik

PIerwsza lekcja hiszpańskiego to zdecydowanie hiszpańskie rzeczowniki, w tym artykule dowiesz się jak tworzyć liczbę pojedynczą i mnogą hiszpańskiego rzeczownika. Także nauczymy Cię zamieniać liczbę pojedynczą na mnogą. Hiszpańskie rodzajniki czasami płatają figle, teraz dzięki tej lekcji i ćwiczeniom jakie przygotowaliśmy dla Ciebie wszystko stanie się jasne. Zapraszam!

Ogólnie co to jest rzeczownik?

Rzeczowniki to słowa o ważnym znaczeniu: wszystkie rzeczy, imiona, zwierzęta, miejsca oraz nazwy.  

rzeczowniki

Czego potrzebujesz do zbudowania zdania po hiszpańsku? 

Czasownik (jeść, mówić, tańczyć…),

Przymiotnik (niebieski, ładny…), 

Rzeczownik ( książka, ćwiczenia), jak rzeczownik to rodzajnik hiszpański także.

Przyimki (z, a, do, z kim..)

To jest jak puzzle wystarczy to poukładać odpowiednio. Jak to wygląda ? Popatrzmy:

 

puzzle

TENGO UN LIBRO CON EJERCICIOS DE GRÁMATICA ESPAÑOL - (MAM KSIĄŻKĘ Z ĆWICZENIAMI HISZPAŃSKIEG GRAMATYKI)

Rzeczowniki (i inne rodzaje słów) często mają wiele znaczeń. W swoim słowniku możesz zobaczyć, że słowo (rzeczownik lub czasownik) ma dwa, trzy lub więcej tłumaczeń / znaczeń. W słownikach normalne jest umieszczanie liczb aby wskazać różne znaczenia. Imiona (i wszystkie słowa) mają pełne znaczenie w odpowiednim kontekście.

HISZPAŃSKIE NAZWY WŁASNE

Ludzie mają imiona (czasami więcej niż jedno imię) i nazwisko (często mówiący po hiszpańsku mają dwa).
Miasta, kraje, rzeki też mają nazwy
morza, firmy… To są nazwy własne:
ich cechą charakterystyczną jest to, że mają tylko jedno znaczenie.

NOMBRES PROPIOS
[ays_quiz id='3']

NAZWY/ RZECZOWNIKI HISZPAŃSKIE

Słowa nieidentyfikujące są nazwami. Najczęściej występują w językach. Przedstawiają pomysł ogólne, a nie konkretne. Dlatego jego konkretne znaczenie jest powiązana z innymi komponentami.

RODZAJE HISZPAŃSKICH RZECZOWNIKÓW

W hiszpańskim wyróżniamy dwa rodzaje rzeczownika,  żeński i męski. Używamy słów chłopiec, dziecko, tata,
dziadek, pisarz, nauczyciel… kiedy myślimy o mężczyznach,
i słowa dziewczyna, dziewczyna, mama, babcia, pisarka, nauczycielka…
kiedy myślimy o kobietach. Również dla zwierząt: lew/lwica,
Kot / kotka
Ale  to także słowa, które nie odnoszą się do ludzi ani zwierząt (książka, samochód, impreza, miasto …) również mają rodzaj: męski lub
żeński.  

Poniżej przedstawiamy poniżej kilka grup słów, że mogą ci pomóc zrozumieć jak się to tworzy. 

Wiele słów kończących się na -“o to słowa rodzaju  męskiego, natomiast słowa kończące się na -“a to rodzaj żeński

buty

el zapato

inne męskie rzeczowniki zakończone na “o
apartamento, aeropuerto, pelo, libro, precio

plaszcze

la chaqueta

inne żeńskie rzeczowniki zakończone na “a
casa, fiesta, escuela, lámpara, gramática

RZECZOWNIKI HISZPAŃSKIE - WYJĄTKI

warto zapamietać

Są wyjątki, o których musisz pamiętać. Przede wszystkim o słowach, które kończą się na “a” , i są męskie: 

 • El idioma – język
 • El mapa – mapa
 • El problema – problem
 • El planeta – planeta
 • El drama – dramat
 • El programa – program
 • El sofá – kanapa

Słowa które kończą się na “o“, i są żeńskie:

 

 • La mano – ręka
 • La radio – radio
 • La foto – zdjęcie
 • La moto – motor
 • La modelo – modelka

Są słowa (odnoszące się do ludzi lub żywych istot), które zmieniają się całkowicie, tworząc męski lub żeński. 

el padre ⇒ la madre (tata,mama)
el papá   ⇒  la mamá (tata, mama)
el hombre ⇒la  mujer (mężczyzna, kobieta)
el yerno ⇒ la nuera (zięć, synowa)
el rey  ⇒ la reina (król, królowa)
el gallo ⇒ la gallina (kogut, kura)
el toro / buey ⇒ la vaca (byk, krowa)
el caballo ⇒ la yegua (koń, klacz)
el carnero ⇒ la oveja (baran, owieczka)

 

Wiele słów, które kończą się na –ista i –ante, które oznaczają
Zawody, hobby lub tym podobne nie zmieniają się dla mężczyzn i kobiet:

el turista ⇒ la turista (turysta)
el taxista ⇒ la taxista (taksówkarz)
el electricista ⇒ la electricista (elektryk)
el artista ⇒ la artista (artysta)
el estudiante ⇒ la estudiante (uczeń)
el hispanohablante ⇒la hispanohablante (osoba hiszpańskojęzyczna)
el cantante ⇒la cantante (piosenkarz)
el fabricante ⇒ la fabricante (producent)

RZECZOWNIK HISZPAŃSKI MĘSKI

Oprócz powyższych słów rzeczowniki, które kończą się na -“or“lub są męskie (ale nie słowo la flor – kwiatek ):


 • el amor (miłość)
 • el calor  (gorąco)
 • el contenedor – (kontener)
 • el dolor – (ból )
  Słowa, które kończą się na “or“lub mogą być  żeńskie tylko kiedy odnoszą się do żywych istot, wówczas rzeczownik ma końcówkę “ora“–ora:

 • el consumidor / la consumidora, (konsument)
 • el embajador / la embajadora, (ambasador)
 • el gobernador / la gobernadora, (gubernator)
 • el jugador / la jugadora, (gracz, piłkarz)
 • el nadador / la nadadora, (narrator)
 • el reportero / la reportera, (reporter)
 • el senador / la senadora (senator)

niektóre z tych rzeczowników zakończone na “or” mogą się zamieniać na żeńską końcówkę “iz
El actor / La actriz,

 • Także rzeczowniki zakończone na aje są rodzaju męskiego.
 •  Nazwy dni tygodnia i miesiące roku również są męskie.

 • El peaje – bramka na autostradzie
 • El garaje – garaż
 • El viaje – podróż
 • El equipaje – bagaż
 • El traje – garnitur

RZECZOWNIK HISZPAŃSKI ŻEŃSKI

Nazwy które kończą się na dad albo na tad:

 • La ciudad – miasto
 • La electricidad – prąd
 • La felicidad – szczęście
 • La humedad – wilgotność
 • La Navidad – Boże Narodzenie
 • La personalidad – osobowość
 • La unidad– jednostka
 • La amistad – przyjaźń
 • La dificultad – trudność
 • La libertad – wolność
 • La mitad – połowa
 • La voluntad – chęć, wola

Nazwy które kończą się na -ción albo -sión

 • La acción – akcja
 • La canción – piosenka
 • La educación – edukacja
 • La manción – posiadłość
 • La imaginación – wyobraźnia
 • La relación – relacja
 • La revolución – rewolucja
 • La expresión – wyrażenie 
 • La tradición – tradycja
 • La comisión – prowizja
 • La pasión – pasja
 • La excursión – wycieczka

Także zakończenia tud są żeńskie

La actitud – nastawienie   /    La juventud – młodość

[QTL-Question id=22]

TWORZENIE LICZBY MNOGIEJ RZECZOWNIKÓW HISZPAŃSKICH

W języku hiszpańskim i w innych językach wskazujemy ilość rzeczy lub osób. Ogólnie rzecz biorąc, aby wskazać jednostkę, używamy słowa w liczbie pojedynczej. Jeśli są dwie lub więcej jednostek, używamy słowa w liczbie mnogiej, a do tego zwykle dodajemy –s.  Pamiętaj, że w słowniku słowa występują w liczbie pojedynczej: musisz zmienić słowa z liczby mnogiej na liczbę pojedynczą, aby wyszukać je w słowniku. Teraz wyjaśnię Cj jak tworzyć liczbę mnogą.

rece

LICZBA MNOGA NAZW WŁASNYCH

Nazwy własne nie zmieniają się na liczbę mnogą!

 • Laura
 • La Habana
 • El Everest,
 • Palma de Mallorca…

Wyjątkiem są nazwy własne, które występują w liczbie mnogiej, których z koeli nie można zamienić na liczbę pojedyńczą.

 • Los Andes,
 • Buenos Aires,
 • Los Ángeles

Jeśli użyjemy jakiejkolwiek nazwy własnej w liczbie mnogiej, nie ma już cech identyfikowania, który ma właściwą nazwę:

 • En mi clase hay tres Manolos y dos Lauras.
 • Es muy rico: tiene tres picassos.
kasa

LICZBA MNOGA RZECZOWNIKA HISZPAŃSKIEGO - AKCENT

Zwróć uwagę na formację liczby mnogiej rzeczowników pospolitych, które kończą się słabą samogłoską, bez akcentu:

 • La ventana -> las ventanas (okno)
 • El baile – > los bailes (taniec)
 • El taxi -> los taxis (taksówka)
 • El libro ->los  libros (książka)
 • El espíritu ->  los  espíritus (dusza)

Zwróć uwagę na formę liczby mnogiej rzeczowników popularnych, które kończą się silną samogłoską i mają akcent.

 • El sofá -> los sofás (kanapa)
 • El bebé -> los bebés (niemowlę)
 • El esquí ->  los esquís (narty)
 • El dominó -> los dominós (domino)

PLURAL DE LOS SUSTANTIVOS ACABADOS EN CONSONANTE

Teraz przyjrzyj się formowaniu liczby mnogiej w słowach kończących się spółgłoską. W języku hiszpańskim nazwy mogą kończyć się na następujące spółgłoski:

 Rzeczowniki które kończą się na spółgłoski:  –d, –l, –n, –r, –z  chcąc stworzyć liczbę mnoga należy dodać  –es.

La ciudad > las ciudades (miasto)
El papel > los papeles
(papier)
El jamón > los jamones
(szynka)
El motor > los motores
(motor)

 • La luz > las luces (światło)
 • La paz > las paces (pokój np. na ziemi)
 • El disfraz > los disfraces (przebranie np. kostium)

El pez > los peces (ryba (żywa))
La actriz > las actrices (aktorka)
El lápiz > los lápices
(ołówek)
El arroz > los arroces
(ryż)

Rzeczowniki zakończone na–s:

– rzeczowniki złożone kończące się na –s  nie zmieniają się, wygląda to tak: 

 • el paraguas > los paraguas (parasol)
  el abrelatas > los abrelatas,
  (otwieracz do puszek)
  el cumpleaños > los cumpleaños
  (urodziny)

 

Natomiast dla rzeczowników niezłożonych kończących się na –s, liczba mnoga zależy od brzmienia słowa: jeśli najsilniejszą samogłoską jest w ostatniej sylabie, czy nie.

Zobacz jak to wygląda:

el dios >  los dioses, (Bóg)
el país > los países, (kraj, państwo)
el tos >los  toses,  (kaszel)
el autobús > los autobuses (autobus)

dla porównania :

la crisis > las crisis, (kryzys)
la hitesis > las hipótesis, (hipoteka)
el alisis > los análisis (analiza)

warto zapamietać

Pozostałe rzeczowniki  które kończą się na -s

Dni tygodnia (z wyjątkiem soboty i niedzieli, które mogą mieć -s, aby utworzyć liczbę mnogą) nie zmieniaj liczby pojedynczej na mnogą:

 • El martes tengo cita con el profesor. (we wtorek mam spotkanie z nauczycielem)
 • Tengo clase los martes. (mam lekcje we wtorki)
 • Los domingos ponen deportes en la televisión. (w niedziele eco sport w telewizji)
DIAS DE LA SEMANA

WARTO WSPOMNIEĆ JESZCZE O JESZCZE JEDNEJ RZECZY

Istnieje kilka specjalnych słów w liczbie pojedynczej i mnogiej. Nie przez tworzenie liczby pojedynczej lub mnogiej, ale przez użycie.

Mówienie o przedmiocie, który „ma dwie części” lub jest „przedmiotem” podwójne ”możemy użyć formy liczby pojedynczej lub mnogiej:

ubrania

Inne przykłady: pantalón / pantalones, pinza / pinzas, braga / bragas, bigote / bigotes… Todos estos sustantivos son diferentes de las cosas que tienen dos unidades: un guante / dos guantes, una oreja / dos orejas, una rodilla / dos rodillas… En esos casos no podemos usar unas rodillas para hablar de una rodilla.

Nazwy w liczbie pojedynczej, ale w liczbie mnogiej : la gente, la multitud, el equipo, la clase, el grupo…

Czasami, gdy wyrażamy bardzo ogólną ideę (w liczbie mnogiej), możemy również użyć niektóre rzeczowniki w liczbie pojedynczej, zarówno te, które można policzyć, jak i te niepoliczalne.

El perro es el mejor amigo del hombre.
El avión es el medio de transporte más seguro.

Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments