Przejdź do treści

Kilka ważnych informacji obóz hiszpańsko konny 2023.

Przygotowaliśmy ankietę, aby poznać Wasze preferencje i oczekiwania wobec obozu hiszpańsko-konnego 2023. Wasze odpowiedzi pomogą nam w organizacji pracy.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie ankiety. Do zobaczenia na naszym obozie hiszpańsko-konnym w 2023!

Na końcu znajdziesz listę rzeczy które rekomendujemy zabrać na wyjazd. HASTA LA VISTA!

Turnus I – 24.07-29.07

Przyjazd w niedzielę 23.07, o dowolnej porze po godzinie 12.00 ponieważ od poniedziałku rana startujemy z jazdami konnymi. 

turnus II 31.07-05.08

Przyjazd w niedzielę o dowolnej porze po godzinie 12.00, ponieważ od poniedziałku rana startujemy z jazdami konnymi. 

Regulamin Obozu Hiszpańsko-Konnego: 1. Rejestracja i opłata: a) Aby uczestniczyć w obozie, konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i wpłata opłaty. b) Opłata za obóz wynosi 1700 zł. W celu potwierdzenia rejestracji wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 500 zł. c) Pozostałą kwotę (1200 zł) należy uiścić w pełnej wysokości najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem obozu. 2. Zaliczka: a) Wpłacona zaliczka w wysokości 500 zł jest niezwracalna. b) W przypadku rezygnacji z udziału w obozie, zaliczka nie podlega zwrotowi. 3. Odwołanie uczestnictwa: a) W przypadku odwołania uczestnictwa w obozie na 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem, pełna opłata (1200 zł) nie jest zwracana. b) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obozu lub odwołania go w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, takich jak siła wyższa, brak odpowiedniej liczby uczestników itp. W takiej sytuacji, opłaty wpłacone przez uczestników zostaną zwrócone w pełnej wysokości. 4. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność: a) Organizator podejmuje wszelkie środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników podczas trwania obozu. b) Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje działania i bezpieczeństwo podczas obozu. c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, kontuzje lub inne nieszczęśliwe wypadki, które mogą się zdarzyć uczestnikom podczas trwania obozu. 5. Zdrowie i leczenie: Uczestnik powinien być w odpowiednim stanie zdrowia, aby wziąć udział w obozie. W przypadku jakiejkolwiek choroby lub stanu zdrowia wymagającego specjalnej opieki, uczestnik powinien skonsultować się z lekarzem przed udziałem w obozie. 6. Postanowienia końcowe: a) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu obozu ze względu na warunki atmosferyczne, siłę wyższą lub inne nieprzewidziane okoliczności. b) W przypadku naruszenia regulaminu przez uczestnika, organizator ma prawo do wykluczenia uczestnika z obozu bez zwrotu opłaty. Deklarując uczestnictwo w obozie, uczestnik i jego rodzice potwierdzają zapoznanie się z regulaminem i akceptację jego postanowień. Dodatkowa informacja: Jako organizatorzy obozu Hiszpańsko-Konnego, zapewniamy ubezpieczenie dla wszystkich uczestników. Ubezpieczenie obejmuje ochronę w przypadku nieszczęśliwych wypadków, chorób oraz odpowiedzialności cywilnej. Dzięki temu, wszyscy uczestnicy mogą czuć się bezpiecznie podczas trwania obozu. Ubezpieczenie jest ważne przez cały okres trwania obozu i obejmuje działania związane z jazdą konną oraz pozostałe aktywności przewidziane w programie. Organizatorzy podejmują wszelkie starania, aby zapewnić bezpieczne i odpowiedzialne warunki uczestnictwa, a ubezpieczenie stanowi dodatkową ochronę dla wszystkich uczestników. W przypadku ewentualnych wypadków lub sytuacji awaryjnych, prosimy o natychmiastowe poinformowanie naszego personelu. Zadbamy o to, aby wszelkie niezbędne środki i opieka medyczna zostały podjęte w najkrótszym możliwym czasie. Ubezpieczenie jest dodatkowym elementem, który ma na celu zapewnienie uczestnikom optymalnego bezpieczeństwa i spokoju podczas udziału w naszym obozie Hiszpańsko-Konnym. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ubezpieczenia lub innych aspektów obozu, jesteśmy dostępni do udzielenia wszelkich potrzebnych informacji. Zapraszamy do udziału w naszym obozie Hiszpańsko-Konnym, gdzie bezpieczeństwo i dobra zabawa idą w parze!

Opłata za obóz wynosi 1700 zł. W przypadku, gdy wpłacono już zaliczkę, należy odliczyć ją od pełnej kwoty. Wpłat można dokonać na następujące konto: 69 1050 1142 1000 0090 8183 8626. Prosimy o tytuł wpłaty zawierający imię i nazwisko dziecka. W przypadku wpłaty gotówką proszę o krótką informację telefoniczne bądź mailowo. 

Organizator nie zwraca wniesionej kwoty za zajęcia niewykorzystane. W przypadku wpłaty na konto bardzo proszę aby wpłata była dokonana maksymalnie do dnia 15.07.2023.

LISTA RZECZY DO ZABRANIA

1. Warsztaty języka hiszpańskiego będą odbywać się na łonie natury, będziemy aktywnie rozmawiać podczas całego dnia, nie będzie czasu na robienie notatek. Nie trzeba zabierać ze sobą książek ani zeszytów 🙂 Chyba, że ktoś bardzo chce.

2. Strój jeździecki. (W razie braku stroju, ważne aby były to wygodne dresy i wysokie buty)

3. Preferowane własne kaski (w przypadku braku – mamy własne).

4. Strój na zmianę (najlepiej dostosowany do pogody, lekkie letnie ubranie).

5. Strój stajenny (ubranie mało wyjściowe);).

6. Krem z mocnym filtrem.

7. Nakrycie głowy.

8. Preparat na owady (komary, kleszcze)

9. Strój kąpielowy, ręcznik.

10. Stój sportowy, wygodne obuwie.

W razie pytań zachęcam do kontaktu – Agnieszka 724-096-492. Do zobaczenia! / Hasta la vista!